รายชื่อบริษัทประกันภัย

สินทรัพย์ ประกันภัย

492, 494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ไทยไพบูลย์ ประกันภัย

123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ

MSIG ประกันภัย

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เมืองไทย ประกันภัย

252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

จรัญ ประกันภัย

อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เจ้าพระยา ประกันภัย

3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ

LMG ประกันภัย

ชั้น 14,15, 17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ

เทเวศ ประกันภัย

97และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ทิพย ประกันภัย

1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย

เลขที่ 87 เอ็ม. ไทยทาวเวอร์ออลซีซั่นส์เพลสชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ห้องเลขที่ 1,4-6

นำสิน ประกันภัย

767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ

โตเกียวมารีน ประกันภัย

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ห้อง 4001-4003,4007-4009,4012 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คุ้มภัย ประกันภัย

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สินมั่นคง ประกันภัย

313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ

KSK ประกันภัย

กรุงไทยพานิช ประกันภัย

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ

กรุงเทพ ประกันภัย

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

AXA ประกันภัย

1168/67 ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ

ไอโออิ ประกันภัย

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 24 และ ชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ

วิริยะ ประกันภัย

71 ม.6 สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

อาคเนย์ ประกันภัย

315 อาคารอาคเนย์ ชั้นG -7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เอเชีย ประกันภัย

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 898 เพลินจิตทาวเวอร์ ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Pacific Cross ประกันภัย

152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21 ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

MSH ประกันภัย

Bupa ประกันภัย

บางกอกสห ประกันภัย

175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ชับบ์สามัคคี ประกันภัย

2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย

990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น12 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เจนเนอราลี่ ประกันภัย

ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ไทยศรี ประกันภัย

126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วิริยะ(Non-Motor) ประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 84/1 อาคารวิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ ชั้น 6 บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ไทย ประกันภัย

34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อื่นๆ ประกันภัย

AIG ประกันภัย

ชั้น 21-23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

มิสเตอร์ประกัน ประกันภัย

นวกิจ ประกันภัย

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ฟอลคอน ประกันภัย

33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ลูม่า ประกันภัย

57 Park Ventures Ecoplex 9th Floor, Unit 901 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

April ประกันภัย

ACS ประกันภัย

เอ็ทน่า ประกันภัย

เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Allianz Assistance ประกันภัย

เจมาร์ท ประกันภัย

เลขที่ 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น ที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

TMB ประกันภัย

ไทยเครดิต ประกันภัย

ธนชาตแบงค์ ประกันภัย

ออมสิน ประกันภัย

SCB ประกันภัย

LH Bank ประกันภัย

เกียรตินาคิน ประกันภัย

กรุงศรี ประกันภัย

ธนาคารกรุงเทพ ประกันภัย

ทิสโก้ ประกันภัย

กสิกร ประกันภัย

กรุงไทย ประกันภัย

CIMB ประกันภัย

UOB ประกันภัย

ธนชาตประกันภัย ประกันภัย

เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9แขวงพัฒนาการ เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

มิตรแท้ ประกันภัย

295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Citibank ประกันภัย

ทูน ประกันภัย

เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 1 ชั้น 6 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย

อาคาร เอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

William Russell ประกันภัย

ฟิลลิป ประกันภัย

ไทยซัมซุง ประกันภัย

MGEN ประกันภัย

mutuaide ประกันภัย

Allianz ประกันภัย

กรุงไทยแอกซ่า ประกันภัย

เดอะวัน ประกันภัย

492, 494 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310

Fortune General ประกันภัย

Malayan ประกันภัย

FPG ประกันภัย

MAPFRE ประกันภัย

อินทร ประกันภัย

364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

FWD ประกันภัย

Worldtrips ประกันภัย

กรุงเทพประกันชีวิต ประกันภัย

รู้ใจ ประกันภัย

เออร์โก ประกันภัย

126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600