ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันได้หลากหลายช่องทาง

หากตัวแทนของเราสามารถชำระเงินเข้ามาจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ตามช่องทางการชำระเงินตามนี้ :

1. เงินโอน

(*ไม่มีค่าธรรมเนียม)

ธนาคารเลขที่บัญชีชื่อบัญชี
กสิกรไทย058-200-707-3บริษัท อัครโบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพ147-420-566-1บริษัท อัครโบรกเกอร์ จำกัด
ไทยพาณิชย์064-204-134-9บริษัท อัครโบรกเกอร์ จำกัด
กรุงไทย023-141-114-6บริษัท อัครโบรกเกอร์ จำกัด
กรุงศรี125-947-555-7บริษัท อัครโบรกเกอร์ จำกัด
ทหารไทย078-208-976-7บริษัท อัครโบรกเกอร์ จำกัด

2. Visa Master (บัตรเครดิต)

(*ค่าธรรมเนียม 3%) - ชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกับชื่อบัตรเครดิต